Het LEARN 2 MOVE 7-12 onderzoek richt op 7-12 jarige kinderen met cerebrale parese (CP). Het doel van het LEARN 2 MOVE 7-12 onderzoek was om de behandeling voor kinderen (7-12 jaar) met CP te optimaliseren. Hiervoor hebben wij het effect van een bewegingsstimuleringsprogramma op de bewegingsactiviteiten in het dagelijks leven en het ontwikkelen van een actieve leefstijl bij kinderen met CP ten opzichte van reguliere fysiotherapeutische zorg onderzocht.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden van juni 2009 tot februari 2012. In april 2014 zijn de laatste analyses afgerond. In totaal hebben 49 kinderen, 3 mytylscholen en 11 fysiotherapie praktijken meegedaan. Inmiddels zijn 9 artikelen gepubliceerd. De belangrijkste resultaten hieran kunt u vinden in de factsheets. De laatste artikelen zullen komend jaar verschijnen.

 

De opzet van het onderzoek was als volgt:

Deelnemers

 • 50 Kinderen
 • Inclusiecriteria
   - Spastische cerebrale parese 
   - 7 t/m 12 jaar
   - In staat om zelfstandig te lopen met/zonder hulpmiddel (GMFCS niveau I-III)
   - Hulpvraag op gebied van sport/bewegen/mobiliteit
 • Exclusiecriteria
  - Operatie (SEML) < 6 maanden of tijdens L2M gepland 
  - BTX of gipsperiode < 3 maanden of tijdens L2M gepland 
  - Contra-indicaties om te trainen
  - Dyskinetische of atactische stoornis op de voorgrond 
  - Niet in staat in groep te functioneren
  - Voortgezet onderwijs

Design

Een 6 maanden durende randomized controlled trial met een follow-up na 6 maanden is in kinderfysiotherapiepraktijken en mytylscholen in de regio Noord- & Zuid-Holland en Friesland uitgevoerd tussen juni 2009 en februari 2012.
De deelnemende kinderen werden via loting ingedeeld in twee groepen: een controlegroep en een interventiegroep. De controlegroep volgde de gebruikelijke fysiotherapie en de interventiegroep volgt het bewegingsstimuleringsprogramma. De helft van de kinderen bleef dus de reguliere fysiotherapeutische zorg volgen.

Bewegingsstimuleringsprogramma

Het bewegingsstimuleringsprogramma bestond uit twee parallel lopende onderdelen:

 1. een lifestyle interventie gericht op het verbeteren van dagelijks bewegingsactiviteiten en het verkrijgen van een actievere leefstijl (duur: 6 maanden). De lifestyle interventie bevatte counseling gericht op het verkrijgen van een actieve leefstijl en fysiotherapie in de thuissituatie. De lifestyle interventie werd aangepast aan de individuele behoefte van het kind en de ouders.
 2. fitnesstraining in een groepje om de fitheid te vergroten (duur: 4 maanden). Fitness training vond plaats in spelvorm. De trainingsfrequentie was 2x/week in de eerste 2 maanden, gevolgd door 1x/week in de laatste 2 maanden. De trainingsgroepjes voor L2M 7-12 bestonden uit 2 tot 5 kinderen. Kleine groepjes werden soms aangevuld worden met kinderen met een andere diagnose die een hulpvraag hadden met betrekking tot het verbeteren van de fitheid. Na 4 maanden werd de fitnesstraining weer vervangen door de gebruikelijke fysiotherapie. De lifestyle interventie liep dan nog 2 maanden door.
  De (kinder)fysiotherapeut verzorgde de groepstraining en de fysiotherapie thuis. De onderzoeker van LEARN 2 MOVE verzorgde de counseling. Groepstraining vond plaats op school of in de kinderfysiotherapiepraktijk. De fysiotherapie thuis en counseling werden in de thuissituatie gegeven.

Metingen

Om de interventie te evalueren werden er, gedurende 1 jaar, 4 metingen verricht op het VUmc. Deze metingen vonden plaats vlak voor de start van het onderzoek, na 4 maanden (einde groepstraining), na 6 maanden (einde lifestyle interventie) en na een jaar.
Primaire uitkomstmaten betroffen performance van bewegen (lichamelijke activiteit gemeten met behulp van een activiteiten monitor en vragenlijsten). Secundaire uitkomstmaten betroffen fitheid (fietstests en spierkracht), capaciteit van bewegen (looptest, motorische vaardigheidstest) en vragenlijsten over participatie, kwaliteit van leven en zelfbeeld.

 

Op de hoogte blijven


Bij interesse kunt u contact opnemen met Leontien van Wely of Astrid Balemans.