Wat is nou eigenlijk de reguliere interventie?
Antwoord: Reguliere interventie is de behandeling zoals kinderen die nu krijgen van hun fysiotherapeut of ergotherapeut. De reguliere interventie zal mogelijk verschillend zijn per centrum of zelfs binnen een centrum per therapeut. In het LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek brengen we dit in kaart door de video's van behandelingen te analyseren en behandeldocumentatie te bekijken.

Mogen kinderen in de kindgerichte interventie geen rolstoel?
Antwoord: Hulpmiddelen en aanpassingen mogen in het LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek in alle drie de interventies gebruikt worden. De gedachte van de therapeut achter het gebruik van het hulpmiddel of de aanpassing moet passen binnen de in het onderzoek geldende richtlijnen.

Kan er straks een uitspraak worden gedaan over wat de beste behandeling is voor kinderen met cerebrale parese?
Antwoord: Met de resultaten van het LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek kunnen we geen uitspraak doen over de ‘gehele’ behandeling van twee- en driejarige kinderen met cerebrale parese. Wel kunnen we een uitspraak doen over de doeltreffendheid en werkingsmechanisme van de onderzochte fysiotherapeutische en ergotherapeutische behandelingen voor twee- en driejarige kinderen met cerebrale parese.

Hoe weten we of therapeuten wel doen wat ze voor het onderzoek moeten doen?
Antwoord: Alle therapeuten die in het onderzoek mee doen hebben aangegeven bereid te zijn om de kinderen volgens de onderzoeksinterventies te behandelen. Therapeuten in de kindgerichte en omgevingsgerichte groep hebben een trainingsdag gevolgd in de betreffende interventie. Zoals u in de tabel hier onder kunt zien gaven de therapeuten na de trainingsdag aan dat ze goed in staat zijn om de interventies uit te voeren.
Daarnaast begeleiden we de therapeuten ook tijdens het onderzoek. Om te zorgen dat de therapeuten de interventie goed uitvoeren sturen ze ons regelmatig de behandeldoelen, de behandeldocumentatieformulieren en video’s van de behandeling op. Wij geven de therapeuten vervolgens feedback en tips. Mocht een therapeut de interventie niet helemaal volgens de in het onderzoek geldende richtlijnen uitvoeren kunnen ze zo tijdig bijgestuurd worden.